TERAPI
 

Kognitiv Terapi og Supervision – Frederiksberg / København

Psykolog Kognitiv terapi Frederiksberg / København

I SAMTALER MED MIG FÅR DU HJÆLP TIL:

  • At få perspektiv på din situation, så du bedre kan handle konstruktivt og i overensstemmelse med dine behov og værdier.
  • At kunne skabe effektive problemløsningsstrategier i dit liv.
  • At kunne håndtere livets og hverdagens udfordringer.
  • At kunne møde dig selv og andre med et åbent sind.
  • At træne egenomsorg og venlighed overfor dig selv.
Psykolog Kognitiv terapi Frederiksberg / København

Jeg tilbyder målrettet psykologhjælp til en række forskellige psykiske problemstillinger og livsudfordringer, så som:

Mine terapeutiske tilgange

Compassionfokuseret Terapi (CFT) eller Medfølelsesfokuseret Terapi er en ny terapiretning indenfor den kognitive terapis 3. bølge. Den har rødder i tilknytningsteori, evolutionsteori, socialpsykologi, mindfulness og moderne hjerneforskning.

Compassionfokuseret terapi er særligt velegnet for de mange mennesker i dette samfund, der har tendens til at være for hårde ved sig selv og ofte mærker mistrivsel og stress som følge heraf.

I Compassionfokuseret terapi arbejder vi med at træne selvberoligelse og at møde os selv med venlighed, når livet er svært,  og når vi mærker svære følelser.

I kognitiv adfærdsterapi arbejder vi med sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. Det er en meget veldokumenteret terapeutisk tilgang, som har vist sig effektiv indenfor en række psykiske vanskeligheder. I terapien arbejder vi grundlæggende med at forandre tanker og antagelser, så de bliver mindre begrænsende, selvkritiske og angstfremkaldende og i stedet mere selvunderstøttende, nuancerede og fornuftsbetonede. Læs mere om kognitiv terapi her

Mindfulness betyder bevidst nærvær og kan læres ved at træne det at være til stede i vores liv og hverdag i stedet for konstant at lade os fange af skiftende tanker og bekymringer. Træning i Mindfulness indgår på forskellige måder i både Compassionfokuseret terapi og ACT.

ACT står for Acceptance and Commitment Therapy. I terapien arbejder vi med at træne psykologisk fleksibilitet, så du bliver i stand til at udleve personlige værdier frem for at befinde dig i en evig kamp mod at kontrollere og forsøge at undgå alt det svære, du møder i livet. Vi arbejder med accept af dig og dine tanker og følelser, med at skabe nærvær i dit liv og med, at du kan handle dedikeret efter dine værdier.