SELVVÆRD
 

Kognitiv Terapi og Supervision – Frederiksberg / København

Selvværd

Den måde, vi tænker om os selv på, og den måde, vi tænker, at andre oplever os, har en stor betydning for vores selvværd og vores velbefindende.
Hvis vi har et godt selvværd og kan give os selv støtte og opbakning, når vi udfordres i vores liv, er vi mere robuste overfor alt det, livet kan byde os på godt og ondt.
Vi lever imidlertid i en verden, hvor vi bliver vurderet og evalueret, enten af os selv eller andre.
Vi sammenligner os med andre og føler os måske ikke gode nok, interessante nok, dygtige nok eller pæne nok.
Ofte er vi vores egne værste kritikere og prøver måske at kompensere for lavt selvværd ved at stille urealistiske og perfektionistiske krav til os selv.

Hvis du kæmper med et dårligt selvværd og har tendens til at kritisere og dømme dig selv negativt, kan det påvirke din livskvalitet og livsudfoldelse.
Du kan have svært ved at gå efter det, du har brug for og det, der er vigtigt for dig i dit liv, fordi du er bange for  at fejle og for ikke at være god nok.

Et samtaleforløb hos mig kan hjælpe dig med at få styrket dit selvværd med et mere nuanceret syn på dig selv og få mod til at leve et liv i overensstemmelse med dine behov og værdier.

Kontakt mig for en aftale i min klinik, der ligger på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.

 

Hvad er selvværd?

At have et godt selvværd handler om at føle sig værd at respektere, værd at holde af og værd at elske. Selvværd handler også om, hvordan vi tror, at andre oplever os. At have et godt selvværd indebærer en god portion tillid til, at andre grundlæggende ser os som værdifulde mennesker.

Vi mennesker er fra naturens side sociale væsener, der i utallige generationer har levet i grupper og haft fordele af det sociale fællesskab. Det er derfor naturligt, at vi oplever ubehag og utryghed, hvis vi føler os udelukket fra fællesskabet. Ingen vil ”stemmes ud”. Behovet for anerkendelse og følelsen af at høre til i fællesskabet ligger dybt i os mennesker. Det er derfor ikke en svaghed at tænke over, hvad andre mener, men noget helt menneskeligt og normalt. Imidlertid kan vi jo ikke læse tanker. Hvis vi konstant er bange for at fejle og falde udenfor, kan det påvirke vores handlinger, så vi lever et liv, hvor vi begrænser os selv. Så er det angsten for ikke at være god nok, der styrer vores liv.

Hvordan udvikles et godt selvværd

Selvværd og selvbevidsthed er ikke noget, vi fødes med. Det udvikles i vores opvækst i samspil med vores nære relationer, typisk vores forældre, og i kraft af vores erfaringer. I barndommen vil oplevelser og relationer med jævnaldrende, fx skolekammerater også have betydning for, om vores selvværd styrkes eller svækkes. Fx kan mobning i skolen have store, negative konsekvenser for udvikling af vores selvværd. Hvis vi derimod har oplevet, at omgivelserne har værdsat os og kommet vores behov i møde i passende omfang, vil vi kunne udvikle et godt selvværd og en tro på, at vi er værdifulde, som de mennesker, vi er. Også når vi oplever større eller mindre bump i livet, når vi fejler, dummer os, eller når andre ikke behandler os godt.

Selvkritik og lavt selvværd

Livet er ikke altid nemt. Det kan ske, at vi bliver svigtet af folk, vi holder af, bliver fyret, dumper til eksamen eller andet, der vækker ubehag og svære følelser. Vi mennesker vil gerne undgå svære følelser, så vi har tendens til at prøve at gøre det usikre sikkert. Vi retfærdiggør, forenkler, fordømmer eller prøver at kontrollere eller perfektionere. Alt sammen for at undgå den smertefulde oplevelse af ikke at føle os gode nok – at være ramt på vores selvværd.

Selvom det kan lyde underligt, har vi udviklet selvkritik til at undgå skam og skyld. Selvkritik er en form for overlevelsesstrategi, som vi har med fra vores opvækst, og som er udviklet i de tætte og vigtige relationer til fx forældre, lærere mv.  Vi har skulle tilpasse os, og det er ”sikrere” at rette vrede og kritik mod os selv end mod andre. Men sikkerhed er ikke det samme som tryghed, og derfor er lavt selvværd ofte relateret til utryghed i nære relationer. Det kan fx vise sig som jalousi.

Har man lavt selvværd og er selvkritisk kan man fx prøve at ”beskytte sig” ved at være perfektionistisk. Det kan imidlertid være en ond cirkel. Perfektionisme er forbundet med en sort-hvid-tænkning. Man tænker i ”vinder-taber” og ”succes-fiasko”. Det kan øge risikoen for et overfokus på fejl og for ikke at kunne leve op til de høje krav og kan derfor kan være kilde til bekymringer, stress og yderligere selvkritik og oplevelse af lavt selvværd.

Selvmedfølelse og godt selvværd

At have et godt selvværd betyder, at vi behandler os selv venligt og omsorgsfuldt. At vi accepterer, at vi er mennesker og derfor ikke er perfekte. At vi giver os selv lov til at lave fejl og lære af de fejl, vi begår. Det betyder også, at vi kan påtage os ansvar og kan finde mod i os selv til at handle i overensstemmelse med vores behov og vores værdier, selvom vi risikerer at fejle. Og kan gøre det uden konstant at vurdere os selv kritisk.

Et godt selvværd betyder imidlertid ikke, at vi udelukkende skal kunne tænke positivt om os selv eller være afhængige af, at andre synes om os. For tingene fungerer ikke altid, og så er det vigtigt, at vi ikke falder i fælden med at tænke i ”vinder”/”taber” i livets spil.  Et godt selvværd hænger sammen med selvaccept og selvmedfølelse. At vi kan have et nuanceret syn på os selv og acceptere os selv som værdifulde i os selv, også når vi møder modgang, begår fejl og har det svært. Det gør det lettere at finde handlemuligheder og veje videre i livet.

Psykologbehandling ved lavt selvværd på Frederiksberg

I et samtaleforløb hos mig i min klinik for Frederiksberg vil vi sammen se på de betydninger, tanker og følelser, der er forbundet til din selvkritik og dit lave selvværd. Vi arbejder med de situationer, hvor du typisk rammes af selvkritik og lavt selvværd, og vi taler om, hvordan du både kan blive bevidst om dem og lære at håndtere dem, så du kan møde dig selv på en mere accepterende, venlig, medfølende måde. Jeg bruger de nyeste terapeutiske tilgange indenfor kognitiv terapi, ACT og CFT, i behandlingsforløb med fokus på selvkritik og lavt selvværd.

Psykolog med klinik på Frederiksberg/København

Min psykologklinik ligger på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg – med gode transportmuligheder fra hele København.

Jeg har klienter der bl.a. kommer fra Frederiksberg, København, Hvidovre, Rødovre, Valby, Vesterbro, Nørrebro, Nordvest, Østerbro, Amager, Nordhavn.

Fokusord: Selvværd, Psykolog, Frederiksberg, Kognitiv terapi, psykologen, terapi, bedre selvværd, København, Supervision, eksamensangst psykolog Østerbro, eksamen, psykolog Vesterbro, psykolog Nørrebro, lavt selvværd, psykolog valby

KONTAKT PSYKOLOG LISE-METTE HOLTON

Cand. psych., autoriseret psykolog Specialist i psykoterapi Godkendt supervisor Mobil: 60 64 84 41 Mail: kontakt@psykologholton.dk

PSYKOLOG MED KLINIK PÅ FREDERIKSBERG

Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 7A, etage 4, lokale 10 2000 Frederiksberg (Klinikken er let at komme til fra hele København)
Psykolog - Frederiksberg / København - Lise Mette Holton - Kognitiv Terapi
Psykolog Kognitiv terapi Frederiksberg / København