SUPERVISION 

Kognitiv Terapi og Supervision – Frederiksberg / København

Supervision af:

  • psykologer mhp. på opnåelse af autorisation
  • psykologer under specialistuddannelse i psykoterapi
  • psykologer mhp. supervisoruddannelse
  • læger under uddannelse til speciallæge i psykiatri
  • tværfagligt personale indenfor social- og sundhedssektoren, samt pædagogisk personale

GODKENDT SUPERVISOR

Jeg er godkendt supervisor af Dansk Psykologforening i 2009 og har mange års erfaring med supervision og psykologfaglig vejledning.

Jeg arbejder med faste rammer for supervisionen, herunder fastlæggelse af dagsorden og supervision med udgangspunkt i interview af supervisand og med efterflg. reflekterende team ved gruppesupervision. Jeg er fleksibel og lydhør overfor feedback og ønsker til form og indhold. Fx vil jeg kunne inddrage undervisning, modeller og rollespil, hvor der måtte være behov for det.

Kontakt mig for aftale om supervisionsforløb.

Psykolog - Frederiksberg / København - Lise Mette Holton - Kognitiv Terapi