Maison

TERAPI

PSYKOLOG LISE-METTE HOLTON
eksamensangst lavt selvværd psykolog på Diakonissestiftelsen Frederiksberg København
Jeg tilbyder målrettet psykologhjælp til en række forskellige psykiske problemstillinger og livsudfordringer, så som:
I SAMTALER MED MIG FÅR DU HJÆLP TIL:

At få perspektiv på din situation, så du bedre kan handle konstruktivt og i overensstemmelse med dine behov og værdier.

At kunne skabe effektive problemløsningsstrategier i dit liv.

At kunne håndtere livets og hverdagens udfordringer.

At kunne møde dig selv og andre med et åbent sind.

At træne egenomsorg og venlighed overfor dig selv.

Mine terapeutiske tilgange
CFT

Compassionfokuseret Terapi (CFT) eller Medfølelsesfokuseret Terapi er en ny terapiretning indenfor den kognitive terapis 3. bølge. Den har rødder i tilknytningsteori, evolutionsteori, socialpsykologi, mindfulness og moderne hjerneforskning.

 

Compassionfokuseret terapi er særligt velegnet for de mange mennesker i dette samfund, der har tendens til at være for hårde ved sig selv og ofte mærker mistrivsel og stress som følge heraf. 

 

I Compassionfokuseret terapi arbejder vi med at træne selvberoligelse og at møde os selv med venlighed, når livet er svært,  og når vi mærker svære følelser. 

KOGNITIV TERAPI

I kognitiv adfærdsterapi arbejder vi med sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. Det er en meget veldokumenteret terapeutisk tilgang, som har vist sig effektiv indenfor en række psykiske vanskeligheder. I terapien arbejder vi grundlæggende med at forandre tanker og antagelser, så de bliver mindre begrænsende, selvkritiske og angstfremkaldende og i stedet mere selvunderstøttende, nuancerede og fornuftsbetonede. Læs mere om kognitiv terapi her

MINDFULNESS

Mindfulness betyder bevidst nærvær og kan læres ved at træne det at være til stede i vores liv og hverdag i stedet for konstant at lade os fange af skiftende tanker og bekymringer. Træning i Mindfulness indgår på forskellige måder i både Compassionfokuseret terapi og ACT.

ACT

ACT står for Acceptance and Commitment Therapy. I terapien arbejder vi med at træne psykologisk fleksibilitet, så du bliver i stand til at udleve personlige værdier frem for at befinde dig i en evig kamp mod at kontrollere og forsøge at undgå alt det svære, du møder i livet. Vi arbejder med accept af dig og dine tanker og følelser, med at skabe nærvær i dit liv og med, at du kan handle dedikeret efter dine værdier.